1xbet

浏览次数:

Y43H蒸汽减ya阀

盈he官网说明

1xbet

Y43Hfa兰先导活塞式蒸汽减ya阀shi用于蒸汽、盈he体育jie质guan路上,Y43F使用于yang气、盈he体育jie质guan路上。fa兰先导活塞式蒸汽减ya阀是通过调jie将使进口ya力降低至mou一需要祄ou隹趛a力,当进口ya力与流liang有bian化蔮ao拷貁hi本身能liang可自动bao持出口ya力在一定范围na但进口ya力和出口ya力zhichabixu≥0.2MPa/cm2。

1xbet

零件名称 材liao 零件名称 材liao
阀体、阀盖、下阀盖 灰铸tie、铸gang 付阀瓣弹簧、主阀瓣弹簧 铬钒gang
付阀瓣、付阀zuo、主阀瓣、主阀zuo、mo片、活塞 不xiugang 调jie弹簧 gui锰gang
活塞环 he金铸tie

外形尺cun

公称通径 L D b f H1 z-Ф
DN mm
20 160 105 16 2 80 4-14
25 180 115 16 2 101 4-14
32 200 135 18 2 107 4-18
40 220 145 18 3 113 4-18
50 250 160 20 3 120 4-18
65 260 180 20 3 125 4-18
80 310 195 22 3 140 8-18
100 350 215 24 3 150 8-18
125 400 245 26 3 190 8-18
150 450 280 23 3 205 8-23
200 500 335 30 3 220 12-23
250 600 405 34 4 270 12-25
300 800 460 36 4 335 12-25
350 850 520 40 4 390 16-25
400 900 580 44 4 430 16-30

 

联系方式

永jia县ou北盈he阀门厂
电话:0577 57980385,67992368
传真:0577-57881058
联系人:杨骑任
shou机:13968976885 13396993989
地zhi:永jia县ou北镇浦xi沿河路31号

Copytight © 2010-2013 永jia县ou北盈he阀门厂 浙ICP备10039422号